Category Archives

4 Articles

ubuntu 10.0.4 sources.list

deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted universe multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted universe multiverse
deb http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security main restricted universe multiverse

cPanel Spam Mail Engelleme

Tweak Settings;
Restrict outgoing SMTP to root, exim, and mailman [?] OFF -> On olması gerekir, olmaz ise phpmailer i basan kullanıcı sizden istediği yere mail atar.
Prevent “nobody” from sending mail [?] OFF -> On olması gerekir. Ayn şekilde phpmailer lara yardım eder.
Initial default/catch-all forwarder destination [?] System account -> Fail olması gerekir. Yoksa posta kutunuzu şişirip mail adresinizden miş gibi backscatter yaparlar.

 

Exim Configuration;
Send mail from account’s dedicated IP [?] -> On olmalı ki herkes mail atmak için keni ip adresini kullansın. Ortak ip adresinizden gidenler daha kolay spama düşer.
RBL: bl.spamcop.net [?] On olmalıdır.. Spam gelmemesi için bu ayarın yapılması gerekir.
RBL: zen.spamhaus.org [?] On olmalıdır.

Ubuntu Root Erişimini Aktif Etme

Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki komutu giriniz

sudo sed -i 's/prohibit-password/yes/' /etc/ssh/sshd_config

aşağıdaki dosyayı belirtildiği şekilde düzenleyiniz

/etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin prohibit-password yerine PermitRootLogin yes

yazınız ve kaydediniz. daha sonra

service ssh restart